roman-kucera-4

Vážení priatelia a priaznivci motocyklového športu na Slovensku,

Dovoľte mi, aby som vás všetkých, ako prezident motocyklového klubu Baláž oslovil so žiadosťou o podporu Vašimi 2% z daní, na účely ďalšieho rozvoja motocyklového športu a mládeže na Slovensku.

dsc_4598

Motocyklový šport má na Slovensku hlboké korene a pokračovať v rozvoji je neustále finančne náročnejšie. Pre naplnenie rastu a dlhodobého rozvoja a aj pre prácu s mládežou, ktorú chceme pripravovať a pracovať na ich výkonnosti v motocyklovom športe, je potrebné využiť všetky dostupné zdroje a jedným z takýchto zdrojov sú aj Vaše 2% z daní.

Verím, že naša doterajšia činnosť, výsledky a úspechy sú dôkazom toho, že to všetko má stále zmysel.

13391660_1052174781535290_6101968704835393740_o dsc_4614

Za príspevky vo forme 2% z daní Vám v mene celého motoclububaláž

Veľmi pekne ďakujem!

Údaje o príjimateľovi:

Obchodné meno (názov): MOTOCLUB BALÁŽ

IČO: 42288746

Právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: SK 49 1100 0000 0029 2687 1220

Sídlo – Ulica: Rázusova

Súpisné/orientačné číslo: 6

PSČ: 91701

Obec: Trnava