MOTOCLUB BALÁŽ, Rázusova6, 917 01 Trnava, IČO 42288746

Členská prihláška

Vyplnením tejto prihlášky potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v tomto formuláry sú úplné a pravdivé a že sa dobrovoľne týmto prihlasujem za riadneho člena MOTOCLUB-u BALÁŽ.

Zároveň prehlasujem, že som bol oboznámený so stanovami združenia a zaväzujem sa dodržiavať platné stanovy združenia a uznesenia orgánov združenia a plniť si svoje povinnosti člena podľa nich.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre potreby združenia MOTOCLUB BALÁŽ. MOTOCLUB BALÁŽ sa týmto zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

Výhody členstva v klube

  • Polokošela s logom motoklubu a partnerov

  • Šálka s logom Motoclubu Baláž

  • Čiapka s logom Motoclubu Baláž

  • ZDARMA voľné vstupy na všetky podujatia, kde sa Motoclub Baláž zúčastňuje

  • Portfólio Motoclub Baláž + kľúčenka

  • Automaticky sa stanete členom SMF

  • Servis Motoclub Baláž so zľavami 30 % – 50 % na kontroly, úpravy a opravy Vašich strojov

  • Zľavy na oleje a kozmetiku od firmy MOTUL

  • Zľavy 20 % – 30% od firmy Sebimoto

  • Vyhodnotenie na konci sezóny, posedenie s večerou, ocenenie pretekárov za reprezentáciu a členov za reprezentáciu MOTOCLUBU BALÁŽ (a samozrejme partnerov za spoluprácu)

Prihlášku si stiahnete tu – prihlaska. Prihlášku je potrebné správne vyplniť, podpísať a spolu s prefoteným dokladom o úhrade členského poplatku vo výške 100 Eur na bankový účet Tatra Banka číslo účtu 2926871220/1100 odoslať na hore uvedenú adresu.